Extra Info

DET FØRSTE ÅRET – «Åpning av selvet»

 

Skolens første år åpner et vindu mot din indre verden gjennom utforskning av ulike temaer innenfor gammel visdom og menneskehetens historie. Emnene inkluderer lovene som styrer materien og dennes interaksjon med den åndelige dimensjonen, tidens dimensjoner, identifisering av medfødte talenter og sjelens sanseapparat.