DET ANDRE ÅRET – «Aktivering av selvet»

 

Det andre året går dypere inn i temaene fra foregående år, og utforsker tidens natur, de ulike virkelighetsplan, programmering av drømmer, transformering av minner samt styrking av deltakernes mikrolinjer.

Skolens program 2020

NB!

På grunn av situasjonen rundt covid19, vil skoleprogrammet bli endret i henhold til hva som til enhver tid er gjennomførbart som undervisning på Zoom. 

Når reise til Damanhur, Italia, kan gjennomføres, er foreløpig uvisst.