DET TREDJE ÅRET – «Misjonen»

 

Med dette siste året får deltakerne de personlige redskapene som skal til for å bli bevisste, aktive aktører for endring og transformasjon—for andre og for verden. Hovedvekten ligger på hvordan hver enkelt person har en unik, ikke-repeterbar hensikt og en egen oppgave å utføre, innenfor livets større bilde, som realiseres gjennom ens guddommelige natur.