Arrangør

 

Nordens Lys AS  huser og administrerer Mysterieskolen for Damanhur University. 

 

Nordens Lys AS eies og drives av 

Liv Aker Hjortaas og Bente Thorvaldsen.

NL_Logo_FB.jpg