ASTRALREISER

- Utvid forståelsen av virkelighetens natur​​ -

Hvis du noen gang har lurt på om det er mulig for bevisstheten å forlate den fysiske kroppen for å reise til andre dimensjoner av virkeligheten – og hvis du har et ønske om å oppleve dette i trygge omgivelser med spesialiserte instruktører – er dette kurset for deg.

 

Som mennesker erfarer vi uansett denne typen "projeksjon" som del av drømmetilstanden, så vi har en iboende kunnskap om hvordan vi gjør det. Hensikten med å få tilgang til disse andre dimensjonene er å oppnå dypere kunnskap om en selv og mulighet til selv å kontrollere, på en positiv måte, måten vi henter informasjon derfra til vårt eget beste.

 

På dette kurset som går over tre nivåer, vil du gjenoppvekke den skjulte evnen til å reise på "astralplanet" (det riket som vi opplever i drømme) mens du på en gang er fullstendig avslappet og lys våken. Fordelene ved å lære å utvide sin forståelse av andre riker er mange. Det vil utvide kunnskapen din om selve virkeligheten, så vel som det du oppfatter som dine personlige grenser. Så snart du er frigjort fra ditt fysiske selv, kan du fritt utforske bevisstheten din (som finnes utenfor kroppen) i et ubegrenset rom og i høyere dimensjoner. Med sikre øvelser, akkompagnert av lyd og toner, samt med støtte fra selfisk utstyr, blir opplevelsen dypere for hvert av kursets nivåer. Du vil undres over hvor naturlig det oppleves å erfare den sublime følelsen av din sanneste essens.

Nivå 1

Innsikt i den astrale dimensjonen: Oppdag den astrale dimensjonen som et virkelighetsplan og møt "innbyggerne" på dette planet. Begynn å utforske atskillelse fra kroppen med spesialiserte teknikker og trygge måter for å trene opp og utvikle denne evnen.

 

Nivå 2

Gjør erfaringen til din: Basert på erfaringen du har samlet under øvelsene på Nivå 1, kan du personliggjøre og utvide din evne til å bevege deg i rommet, ved å utvide persepsjonen i den astrale dimensjonen.

 

Nivå 3

Reise inn i det astrale: Din evne til å reise i den astrale dimensjonen når sitt maksimale potensiale ved hjelp fra selfiske strukturer i Menneskehetens Templer, som setter deg i direkte kontakt med synkronlinjene og åpner dører til der hvor Kunnskap kan finnes.