Betalingsbetingelser

1. Forpliktende kontrakt 

Kontrakten er bindende fra det tidspunkt den er undertegnet og depositum mottatt .  

 

2. Betalingsforpliktelser

Studenten skal betale studieavgift i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten. 

Studieavgift skal betales i 2 rater; halvparten ved påmelding og andre halvpart 1. juli i skoleåret. 

Ved behov kan det gjøres avtaler om andre betalingsformer.

 

Depositum på kr. 2000,-, som innbetales ved påmelding, gjelder som delbetaling for siste avdrag 3. skoleår.

Avsluttes utdannelsen underveis, refunderes ikke depositumet.

 

Ved forsinket betaling, skal renten betales i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr.100, og purring vil bli sendt.

Krav som ikke blir betalt vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i konglig resolusjon av 14.07.89.

NB! Prisen for oppstart kull 2020 vil bli justert i henhold til ny timeplan.

4. Studentens ansvar 

Kopiering og distribusjon av studiemateriell og annen informasjon som sendes og gis ut fra Mysterieskolen må ikke forekomme.

 

Adresseendring meldes skriftlig til administrasjonen ved Mysterieskolen.

Ønsker man å ta igjen fravær på ett annet kull, avtales det med administrasjonen ved Mysterieskolen.

 

Alvorlige brudd på etiske retningslinjer kan medføre utestengelse fra Mysterieskolen. 

 

5. Studieavbrudd 

Oppsigelse av studieplass sendes skriftlig til administrasjonen ved Mysterieskolen.  

Oppsigelsestiden er 3 måneder fra den 1. i måneden.