Damanhurs Mysterieskole i Fredrikstad

- Søk innover og forbi deg selv til svar som gjenoppvekker din bevissthet -

Den damanhurianske Mysterieskolen som tilbys i Fredrikstad er en reise i selvoppdagelse som avslører at den sanne virkelighet rundt oss er både magisk og åndelig. Den gamle viten, og måter å oppfatte på, bringes tilbake til oss via damanhuriansk filosofi.

En mysterieskole gjør det mulig å studere verdens rikholdige, eldgamle visdom og lære innenfor en akademisk ramme. Slike skoler har lenge tjent til å beskytte og bevare gammel esoterisk og mystisk visdom, til beste for mennskeheten.

 

Med utgangspunkt i Falco Tarassacos lære er Damanhurs Mysterieskole en oppdagelsesreise i selvet og en utforskning av virkeligheten i et magisk og åndelig perspektiv. Hans visjon har revolusjonert den klassiske esoterismen og har dermed gjort Damanhur til et unikt sted, hvor spiritualitet, sosiale eksperimenter, kunnskap og erfaring er hverdagens virkelighet.

Oppstart av nytt kull er ikke tidfestet. Ta kontakt hvis du er interessert! 

Det treårige kursprogrammet

I løpet av dette treårige kursprogrammet blir studentene veiledet i sin søken innover og forbi seg selv på leting etter svar på spørsmål som kan føre fram til gjenoppvekkingen av bevisstheten. Ved å forbinde mikrokosmos (selvet) med makrokosmos (verden og kosmos), oppstår en mulighet for den enkelte deltaker til å spore sin sjels vei gjennom tid og rom, og bli oppmerksom på sin personlige livsoppgave, som også er et bidrag til menneskehetens utvikling. Ved å tenne sitt indre lys, blir deltakerne i stand til å se hvordan alle de valgene vi gjør, har potensial til å bringe oss nærmere en menneskelig og åndelig fullendelse.

I løpet av dette kurset vil deltakerne kunne reflektere over og utlede svar på spørsmål av typen:

 • Hva er sjelens natur? Hvor kommer vi fra, og hvorfor er vi her?

 • Hva er den sanne meningen med livet, og hva er nøklene til å forstå den?

 • Har menneskeheten en evolusjonær oppgave, og hva er min rolle i denne?

 • Hvordan kan jeg bedre utnytte min rikholdige indre verden og leve i tråd med min essens?

 • Hva er mitt fulle potensial? Hvordan kan jeg gjenoppvekke skjulte ressurser og utvide min virkelighet?

 • Finnes det kosmiske intelligenser, og hvordan påvirker de retningen for menneskenes utvikling?

 • Finnes det en guddommelig plan for menneskenes framtid?

Dybdeutforskning av disse studiefeltene skjer under veiledning av instruktører som fungerer som referansepunkter for en nyskapende visjon med utspring i Damanhurs filosofiske skole, grunnlagt av Falco Tarassaco.

Deltakerne vil få kunnskap om aktive, praktiske verktøy som gir innsikt i spørsmålene som er nevnt ovenfor.

 

Skolens kursprogram går over 20 dager som deles inn i 5 bolker av 4 dager (torsdag til søndag), med unntak av den bolken som må legges til Damanhur Italia grunnet bruk av Menneskehetens Templer i undervisningsopplegget.

Denne bolken blir sannsynligvis 7 dager for å kunne legge inn også andre opplevelser, bl.a. omvisning, hvorpå reise- og oppholdsutgifter må betales separat.

 

Undervisningen for øvrig finner sted i Gamlebyen i Fredrikstad, ved Nordens Lys AS kurs- og behandlingssenter. 

 

Maks antall studenter: 20 

Minimum antall studenter: 12

Hvem passer denne skolen for?

Mysterieskolen er perfekt for alle som ønsker å:
 • forstå verdens hellige, urgamle lære,

 • vekke sjelen og gjenerobre sitt åndelige selv,

 • styrke sin livsvei og strekke seg etter sitt fulle potensial og sitt livs hensikt,

 • slutte seg til tradisjonene etter alle de store Mestre som har betrådt jorden.

 

Hvorfor denne skolen er viktig akkurat nå?

I flere tusen år har mysterieskolene tjent planeten ved å bevare vesentlig, urgammel kunnskap, alt mens sterke krefter aktivt har forsøkt å undertrykke eller utrydde denne kunnskapen. 

Denne informasjonen har ikke vært tapt, bare skjult. Vi befinner oss nå ved et avgjørende vendepunkt i menneskenes historie; tiden er inne for å avsløre den innerste, hemmelige kunnskap om livet, slik at vi kan få tilgang til og benytte oss av disse ekstraordinære kreftene, til beste for menneskenes individuelle, så vel som den kollektive evolusjon.

 

Vi er rede til å skape en guddommelig jord. Gjennom studier ved Damanhurs Mysterieskole kan deltakerne bidra konstruktivt til denne globale planen og som del av prosessen gi seg anledning til å leve et mer spirituelt, bevisst og fullendt liv.

Skolens forløp​

 • Skolen har et forløp på 3 år, og alle kursene i hvert studieår må gjennomføres for å kunne fortsette til neste nivå.

 • Samlingene legges fortrinnsvis til februar, april, juni, september (Damanhur) og november.

 • Datoer og studieplan bekjentgjøres i god tid før skolestart.

 • Maks antall studenter: 20 

 • Minimum antall studenter: 12

Pris

 • Skolepenger pr. år er Kr. 25.000,-, eksklusive reiser og opphold i Damanhur Italia.

 • Det tas forbehold om prisøkning og økning i valutakurs (euro).

 • Skolepengene skal betales i 2 rater; halvparten før skolestart og andre halvpart senest 30. juni i skoleåret, med mindre det gjøres særskilte avtaler.

 • Betalingsbetingelser

Veiledere

 • Alle instruktører kommer fortrinnsvis fra Damanhur.

 • Instruktørene vil kunne kontaktes ved behov utenom samlingene.

Teknisk arrangør

 • Nordens Lys AS, Artillerigården, Smedjegaten 88, 1632 Gamle Fredrikstad.

 • Ved spørsmål kan du ringe Bente på mobil 906 47 550.

 • Senteret ligger i gangavstand fra jernbanestasjonen, med gratis ferge over elven til Gamlebyen.

 • Senteret har også gratis parkeringsplass.

 

Overnatting

 • I tillegg anses alle hotellene i Fredrikstad by å ligge i gangavstand fra senteret i Gamlebyen.

 • NB! Overnatting må besørges av studentene selv.

Påmeldingsfrist 

 • Neste kull har oppstart i februar 2021

 • Påmeldingsfrist 31. desember 2020

 • Reserver din plass ved å betalte depositum kr. 2000,- (ikke refunderbart).

Kampanjekode .png