INDRE HARMONISERING

- Meditativ bruk av pust, bevegelse og farge for å oppnå bevisst tilstedeværelse -

 

Mennesket er et magisk, tredimensjonalt symbol i stand til å forbinde seg med de lovene som regulerer livet i universet. Når vi finner vår optimale energibalanse, blir vi i stand til å bruke vår fulle essens mer effektivt til å samhandle med og gi form til de ulike energiene rundt oss.

 

Hver av oss er en fraktal av det universet som vi deler en guddommelig matrise med. Indre harmonisering aktiverer våre fysiske og finstofflige bestanddeler, stabiliserer dem i Formenes verden og styrker evnen til å skape gjennom ord og tanker. For den som søker indre ro og gjennoppvekking av den guddommelige gnist, er dette en vei til opplysthet; for de som ønsker å balansere chakraene og rense auraen, gir disse øvelsene en strukturert meditativ praksis som enkelt kan innlemmes i dagliglivet.

 

For å finne opprinnelsen til Indre harmonisering må vi tilbake til Atlantis-tiden, hvor dette var en utbredt praksis brukt til å gi betydning til handlinger, følelser og observasjoner, til å manifestere ønsker med større sikkerhet og til å leve livet som et kontinuerlig uttrykk for en høyt utviklet intelligens. Det er en disiplin som baserer seg på utvidelse av bevisstheten og som passer godt i den moderne tidsalder for å gjenerobre evner og kunnskap som engang gikk tapt.

 

Gjennom hele dette kurset, som har tre nivåer, lærer du en serie av fysiske og subtile øvelser som gradvis øker sanseevnene dine. Ved å øve på pusteteknikkene, lydene og stillingene og gi ny energi og ny "eksistens" til de prosessene som skjer i og utenfor deg, øker du evnen til å interagere på de eteriske og kroppslige plan.

Nivå 1

Lyder og pust: Det begynner med pusten—inngangen til oss selv. Lyd brukes til å stimulere kroppens energisentre (chakraene, eller Adonajba på Damanhurs hellige språk): Vi lytter, synger og identifiserer vår indre lyd. Hver øvelse består av presise bevegelser som er grunnleggende på veien til harmoni, indre ro og balanse.

Nivå 2

Farger og aura: Det andre trinnet gjør oss oppmerksomme på våre finstofflige dimensjoner, som vi lærer å oppfatte, utvide og styrke. Farge er det elementet som nærer oss og utvider auraen, og tillater oss å se hvor langt vi kan strekke oss, og hvilket potensiale vi har.

 

Nivå 3

«De glade stillingene»: På dette nivået lærer du, og øver på, de stillingene som frembringer fullt ut bevisst deltakelse og tilstedeværelse i virkeligheten. Etter å ha arbeidet på det individuelle og det kollektive nivå, og med en re-aktivert bevissthet om ditt sanne potensiale, er det nå mulig å kontakte "arts-bevisstheten" til andre livsformer: Dyr, planter, naturkrefter.