Å LEDE EMOSJONENE OG LATERAL TENKNING

- Utnytt energien som emosjonene dine skaper -

Vi har alle emosjoner – og emosjoner styrer handlingene våre. Heller enn å begrense eller undertrykke dem - ville det ikke være flott å lære hvordan du kan gjenkjenne og bruker dem ordentlig så du selv kan skape virkeligheten rundt deg? Følelser av glede og smerte er sterke energier som ofte uttrykkes på en måte vi kaller emosjonalitet – rå, ufullstendige emosjoner som fortærer mer enn de nærer – men med øvelse og oppmerksomhet kan emosjonene bli til en verdifull energikilde på veien mot personlig vekst og helbredelse.

Dette kurset undervises på to nivåer, og det gir de nødvendige kunnskaper til å transformere emosjonalitet til bevisst emosjon – en kraft du ofte ignorerer eller finner det vanskelig å kontrollere, og som du kan hente ny styrke fra. Med en utprøvd og ekte metode til å lede og transformere strømmen av emosjoner, vil de bli en kilde til frihet og ekspansjon idet personlige begrensninger og frykt tilintetgjøres, og kvaliteten på kreative tanker økes.

 

Første nivå er et "dypdykk" hvor du vil få lære teoretiske konsepter og anvende dem på erfaringer i den virkelige verden gjennom lek og eksperimentering. Du vil, hjulpet av spesialiserte instruktører, legge ut på en reise som er varsom, men likevel grundig, og som åpner opp for at du kan se på egne mønstre og vaner med et kritisk blikk for å bevege deg mot gleden i å møte din sanne natur.

 

Det andre nivået vil vise deg hvordan du kan identifisere og forsterke positive emosjoner. Gjennom dem vil du skape en vei av respekt og selvverd som bringer deg til gjenoppdagelsen av låste følelser og en åpenhet som fungerer som et vindu inn til skjønnheten i egne og andres emosjoner.

 

Kun ved å erobre din egen emosjonelle balanse er det mulig å bli et referansepunkt for andre. Dette er grunnen til at det å arbeide med emosjoner er særlig velegnet for trenere og coacher. Dykk ned i dine bevisste emosjoner og la din rike indre verden manifestere seg.​

 

Nivå 1

Utforske emosjoner: Lær hvordan du kan gjenkjenne, akseptere og leve ut et bredt spekter av emosjoner, for å lage ditt personlige "følelseskart" som du kan bruke til å lede følelsene dine konstruktivt og gjøre dem til en kilde for rikdom og personlig vekst. Dette er et intenst kurs med mye lek, over to dager og én natt med full neddykking i den uforutsigbare sjøen av emosjoner som stadig er i bevegelse, og det vil være emosjonelt mens du øver deg i å bruke din emosjonelle energi. Kurset er en indre reise som går utover ens vanlige mønstre og åpner for gleden ved å gjenkjenne deler av seg selv i andre.

 

Nivå 2

Lære av emosjoner: Det andre nivået av kurset hjelper til bedre å identifisere og forsterke positive emosjoner og gjøre dem til et alltid nærværende punkt for indre styrke som vi kan kontakte for å bygge en vei av respekt og selvverd gjennom gjenoppdagelsen av egne følelser. Denne erfaringen handler like mye om å åpne for andre som den handler om å åpne for seg selv og slik frigjør den oss til å la egne talenter komme fullt til uttrykk.