MENNESKEHETENS SIVILISASJONER FØR OG ETTER ATLANTIS

 - Menneskehetens historie fra utenomjordiske sivilisasjoner og pre-atlantisk kultur til moderne tid -

Livets opprinnelse ligger mye lenger tilbake i tid enn det de allment kjente - og mindre kjente - kapitlene i menneskehetens historie forteller. Våre eventyr begynner utenfor denne planetens ramme og kan spores gjennom stjerneimperier, galaktiske forbund, utenomjordiske arter og sivilisasjonene i Atlantis, Lemuria, Mu samt de vi hittil bare har begynt på oppdagelsen av.

 

De ulike kapitlene i historien om menneskeheten på jorden preges av skiftene mellom fremmede og utenomjordiske kolonier som har prøvd ut sin territoriale og kulturelle innflytelse på denne planeten. I en historisk fremstilling av dette ligger det mange svar på de spørsmålene vi ofte stiller oss selv om hvem vi er, hvor vi kom fra og hvordan vi utviklet oss til å bli de vesenene vi er i dag.

 

På dette kurset over tre nivåer, vil du bli tatt med på en reise gjennom historiens skiftende epoker, den konstante rebalanseringen mellom de involverte kreftene, etableringen av nye allianser mellom mennesker og guder, og opprinnelsen for det menneskelige frøs ulike evolusjonære tråder her på jorden, slik damanhuriansk forskning forteller om det.

 

Universet er langt eldre enn det som er skrevet i våre historiebøker, og å forstå en lengre fortelling gir tilgang til slumrende minner og kunnskap i oss som er grunnleggende hvis vi bevisst skal kunne forlenge og fullføre det evolusjonære prosjektet for indre oppvåkning som vi alle aktivt eller ubevisst deltar i som menneskeart i dag.

Nivå 1

Utenomjordiske sivilisasjoner og pre-atlantisk historie: For nøyaktig å kunne fortelle historien om vår art, må vi først begynne med kilden: stjerneimperier, galaktiske forbund og utenomjordiske vesener som har krysset våre veier. Når du har fått den historiske bakgrunnen, beveger vi oss fremover i tid på leting etter svar på spørsmålene: Hvordan ble denne planeten kolonisert og hvem gjorde det? Hvilke teknologier har vi arvet fra våre forfedre og allierte? Hva er menneskets rolle?

 

Nivå 2

Historien om Atlantis: Så langt tilbake som antikkens Hellas har menneskene fortalt historien om en utopisk øy full av åndelig og vitenskapelig visdom, med spor som fører tilbake til en grensesprengende tidsepoke. Siden den gang har alle store kulturer søkt etter overlevninger fra denne høyt utviklede sivilisasjonen. Hva om Atlantis fantes og vi bare hører dets ekko fordi det for øyeblikket befinner seg på en annen tidsgren? Gjennom forskning, unike bilder og fortellinger om ekstraordinære opplevelser, vil du oppdage minner og kunnskap om en svunnen tid.

 

Nivå 3

Fra Atlantis til moderne tid: Menneskehetens evolusjonsprosjekt: Hva er hensikten med å utforske de store mysterier om det ikke er for å gjenerobre kunnskap og vekke forståelsen for det store evolusjonsprosjektet som er blitt planlagt for menneskeheten? Det er gjennom forståelsen av vår kollektive historie og utviklingen av vår personlige kraft at vi kan sette sammen de nødvendige bitene for å gi opphav til den nye, klare og aktualiserte sivilisasjonen vi så lenge har søkt etter.