PÅ LETING ETTER SELVET

 - PERSPESJON, INTUISJON OG SPÅDOMSTEKNIKKER -

 

Dette kurset hjelper deg til å utvikle din persepsjon og dine intuitive evner ved at du lærer å lese

tegnene som livet hele tiden byr på.

Vi ser på ulike orakel-metoder med det mål å forstå hva spådom egentlig betyr.

 

Du vil lære noen måter å se fremover i tid på, noe som vil kunne styrke din evne til å se hva livet kan bringe deg.
 

Vi vil bruke disse verktøyene for selv-undersøkelse og finne svar som vil hjelpe i prosessen med å gjøre bevisste valg.

 

Fokuset gjennom disse to dagene blir derfor å nå et dypere nivå av bevissthet om seg selv.