SPIRITUELL FYSIKK

- Der vitenskap og ånd møtes -

 

Vitenskap og ånd: Vi trenger begge dele for å kunne uttrykke fullt ut det vi er som mennesker.

 

Vi lever nå i en avgjørende tid - slik Damanhurs grunnlegger Falco Tarassaco forutså - når vår fremtid som menneskehet avhenger av en ny sakral historie, en som forklarer hvordan fysikken i naturens verden fusjonerer med sjelens språk og alle dets komponenter (kalt Indre Personligheter). Disse to begrepene er ikke motstridende. Naturvitenskapen strekker seg inn i de usynlige sfærer når den skal forstå materiens opprinnelse. “Sjelens vitenskap” trenger også inn i den usynlige skapelsens mysterier, på samme måte som det menneskelige intellekts filosofi.

På dette kurset føres det teoretiske og det faktiske sammen. Deltakerne får lære at spirituell fysikk er den broen som bringer kosmologien over i forståelige og handlingsbærende begreper. Den gir en solid ramme for å forstå menneskehetens eget landskap, og svarer på de store spørsmålene: Hvor kommer vi fra, og hvorfor? Hvor skal vi? Hva er menneskehetens historie? Er vi de første vesenene på dette virkelighetsplanet? Hvordan er vår fysiske og våre finstofflige legemer bygget opp? Er vi alene på denne veien?

 

Kurset går over fire nivåer, og gir deltagerne anledning til å diskutere universets og menneskets mysterier. Basert på forskning forankret i den kunnskapen som Falco oppnådde, vil elevene utforske:

  • sjelens natur (som hjelper oss til å kommunisere med oss selv).

  • Indre personligheter som en del av vår guddommelige opprinnelse som mennesker.

  • reinkarnasjon og vår reise gjennom tiden.

  • lovene som regulerer universet og livet.

  • tidsstruktur.

  • Kosmogenesis.

  • de åndelige økosystemene.

  • Magi og magisk teknologi.

 

Dette anbefales som det første kurset man burde gå, fordi det ligger til grunn for Damanhurs åndelige visjon, og gir grunnlaget for all annen kunnskap som undervises ved Damanhurs universitet.

Målet med kurset er å utvide forståelsen av oss selv og vårt forhold til det guddommelige.

Jo mer vi forstår hvordan universet vårt fungerer, jo bedre stand vi er til å forårsake endring og styre den (teknikker for å gjøre dette kan læres på de fleste av kursene ved Damanhurs universitet).

Ved å gjøre dette, kan vi skape og fremme livsstiler som er i harmoni og likevekt med universet.

Nivå 1

Virkelighetens struktur, Universet, Mennesket: Forstå materiens opprinnelse og hva som skjer når en Ur-Gud velger å gjennomsyre en ny sfære av muligheter som et fullstendig ukjent territorium. Se hvordan mennesket dannes, og hva som er forutsetningen for vår evolusjon.

 

Nivå 2

Tidens natur, Tidsimperiene, Virkelighetsplanene: Sammen undersøke kunnskapsmassen som gjelder tidens struktur og funksjon som et «territorium», og de mange formene for relasjoner og samhandling i denne sfæren.

 

Nivå 3

Den nye guddommelige alliansen, Alkymi, Selfica og magisk teknologi: En gjennomgang av grunnlaget for tradisjonell magi og av den forskningen som nå pågår, samt teknologien og de viktigste instrumentene som blir brukt.

 

Nivå 4

Den nye guddommelige alliansen, alkymi, Selfica og magisk teknologi, del 2: Fortsett utforskningen av magisk teknologi og lær om de nyeste funnene på de ulike forskningsområdene knyttet til spirituell fysikk.