TRANSFORMERING OG DYRKING AV MINNER

- Bruk tidsfrø-teknologi for å rekonstruere din emosjonelle hukommelse -

På dette kurset brukes en av de mest avanserte oppdagelsene på feltet for tidsforskning i Damanhur. "Transformasjon og dyrking av minner" underviser i en enkel og effektiv metode så du ved hjelp av avant garde, selfisk teknologi kalt "tidsfrø" kan revurdere hendelser fra fortiden – særlig de som påvirket de første 6-7 leveårene – og tolke dem i henhold til en ny, valgt måte å se dem på. Det å aktivt transformere de negative konsekvensene av emosjoner knyttet til spesifikke minner, vil som en konsekvens endre følelser og atferd i nåtiden.

Hver og én av oss ser verden gjennom en linse gitt av tre aktive elver som strømmer inni oss. Disse elvene ble ikke valgt av oss, men er i stedet en følge av utdannelsen vår, miljøet som omgir oss og vår genetiske arv. Alt vi har lært fra andre i ung alder var nødvendig – og ganske sikkert godt ment – men det ble ikke bevisst valgt av oss. Miljøet omkring oss – kultur, tabuer, frykt, media, moral – har skapt et filter som vi ser og oppfatter nåtidige hendelser gjennom. Vår bevissthet rommer en genetisk arv fra forfedre, den menneskelige rasens kollektive sinn, og vår families historie, som vi daglig bruker til å bearbeide informasjon og ta avgjørelser.

 

Disse elvene kan virke som hinder for den fulle utnyttelsen av ens frie vilje. For å utvikles spirituelt er det vesentlig å lære seg hvordan vi kan styre elvene og selv velge hvilken vei vi vil gå. Dette kurset gir redskaper til å oppnå større indre klarhet, hvilket igjen vil gjøre det mulig å identifisere ønsker og prosjekter som er i tråd med din innerste essens.

 

I løpet av kurset vil et tidsfrø bli ført inn i din aura. Det utvikles i to retninger: én gren, og slik vil frøet være relatert til å transformere minner, utvikler seg mot fortiden. En annen gren går mot mulige fremtider og "transporterer" prosjektene dine. Denne andre grenen har ikke noen tidsfrist; den kan fortsette å spire gjennom hele livet ditt dersom den næres med oppmerksomhet og bruk. I motsatt fall vil den visne etter omtrent tre måneder.

 

Nivå 1

Transformasjon av minner: Orienter elvene i din virkelighetsstruktur og endre måten du møter livets hendelser på. Bruk magiske "tidsfrø" til å endre nåtiden ved å handle på hvordan du ser fortiden. Transformasjon av minner er en alvorlig, og på samme tid spennende lek som gir dype innsikter og store muligheter for selvtransformasjon.

 

Nivå 2

Dyrking av minner: Der nivå 1 fokuserer på fortiden, vil du på dette nivået skape minner assosiert med fremtiden ved å lansere nye mål og prosjekter relatert til personlig vekst og ønsker. Ved bruk av tidsfrø gjør du intensjonene dine konkrete på en måte som øker sjansene for å oppfylle drømmer.