UTFORSKNING AV TIDLIGERE LIV

- Vekk til live din sjels historie -

På samme måte som mange andre kulturer rundt om i verden, er damanhurianere av den tro at sjelen overlever den fysiske døden, og at vi slik har mange inkarnasjoner. Denne "vår sjels historie" som krysser store kontinenter av tid og rom, inneholder verdifull informasjon som kan hjelpe oss i vårt nåværende liv. Det vi lærer om våre "tidligere selv" kan fylle vår nåværende erfaring med dypere mening, hensikt, tilfredshet og glede.

På dette kurset lærer deltakerne den unike damanhurianske tilnærmingen til tidligere liv og hvordan man kan huske dem (i hvert fall de som har betydning for dette livet). Kursdeltakerne lærer praktiske teknikker som hjelper dem å bringe minner til overflaten, og som gjør at talenter og muligheter kan utnyttes nå. Kunst, dramatisering, meditasjon, lek, bevissthetsreise og andre øvelser blir brukt for å hjelpe deltakerne til å gjenoppvekke og ny-integrere den "karakteren" de en gang var. Slik kan man få hjelp i nåtiden til å forstå egne karaktertrekk, hente opp igjen tidligere ferdigheter og overvinne begrensninger.

 

Enten man ledes av nysgjerrighet eller også et dypt ønske om å kjenne seg selv bedre, vil man ha glede av dette kurset. Forberedelsesfasen er også fascinerende: Deltakerne blir bedt om å sende inn to fotografier ca en måned før kursstart; et nytt og et noe eldre bilde, sammen med fullt fødenavn, fødested og fødselsdag. Spesialiserte tidligere livs-utforskere i Damanhur kan slik undersøke den enkeltes tidligere liv, og frembringe en beskrivelse av hvert enkelt som vil bli brukt i løpet av kurset. Egentlig er det deltakerens egen sjel som dikterer innholdet!

Mysterieskolen innholder utforsking av ett tidligere liv. Det vil bli utarbeidet et eget kursopplegg for utforsking av flere liv, samt å gjenkjenne den "røde tråden" i livene og hva det betyr for livet vi lever i dag.